Kisah Umar bin Khattab Mendapat Teguran

Di antara kebiasaan baik Amirul Mukminin Umar bin Khattab ialah beliau sering kali meronda di malam hari, berkeliling kota Madinah untuk mengetahui kondisi dan keadaan masyarakatnya. Beliau selalu ingin memastikan masyarakatnya hidup aman dan sejahtera, terkadang Beliau jumpai dalam rondanya ada keluarga yang belum makan malam atau belum dapat istirahat dengan nyenyak dikarenakan tidak ada selimut.

Pada suatu malam ketika Umar berkeliling kota Madinah, Beliau mendengar suara nyanyian di dalam sebuah rumah. Karena Beliau penasaran, maka Beliau pun memanjat tembok rumah itu, dan menguping suara yang ada di balik dinding rumah lalu Beliau masuk ke dalam rumah itu.

Beliau dapati di rumah itu seorang wanita di samping lelaki pemilik rumah beserta sebotol arak. Lantas, Umar berkata “Wahai musuh Allah, apakah kau kira Allah akan menutupi keburukanmu?” Lelaki itu berkata “Wahai Amirul Mukminin, engkau jangan sembarang menuduh.”

Lelaki itu melanjutkan perkataannya “Sesungguhnya aku hanya melalukan satu dosa kepada Allah, dan janganlah engkau sungkan untuk menghukumku. Sedangkan engkau telah melalukan tiga dosa.”

Berkata lelaki itu, “Allah Ta’ala berfirman ‘Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain’ (Qs. Al Hujurat ayat 12). Dan engkau telah mencari-cari keburukanku, maka bagimu satu dosa. Dan Allah berfirman pula ‘Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya’ (Qs. Al Baqarah ayat 189). Dan engkau telah memanjat dinding rumahku dari belakang, maka bagimu satu dosa. Firman-Nya yang lain ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.’ (Qs. An Nuur ayat 27). Dan engkau telah memasuki rumahku tanpa seizinku serta engkau tidak mengucapkan salam, maka bagimu satu dosa.”

Umar tertegun mendengar perkataan lelaki itu, Dan Beliau berkata, “Adakah kebaikan bagi dirimu, jika aku memaafkanmu?” Lelaki itu menjawab, “Demi Allah, Wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan mengulangi perbuatanku selama-lamanya, jika engkau memaafkan aku.” Umar pun memaafkan lelaki itu dan meninggalkan rumahnya.

Sayyidina Umar adalah Sahabat terpuji yang gigih menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, Beliau sangat bersemangat dalam menjauhkan umat Islam dari berbagai kemaksiatan kepada Allah. karena sangat semangatnya, terkadang Sayyidina Umar tergelincir kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam menegakkan nahi munkar, seperti mencari-cari kesalahan, masuk ke wilayah seseorang tanpa izin dan lain sebagainya.

Dari kisah di atas kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa ketika seseorang hendak menghilangkan kemungkaran, hendaknya dengan cara yang baik bukan dengan cara yang mungkar pula.